Κόσμος 41 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 368
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.932 (21.55 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.242
Χωριά βαρβάρων: 1.690
Χωριά με bonus: 362
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 225 ημέρες
Χρήστες on-line: 15
Αριθμός μηνυμάτων: 102.342 (278.10 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 30.525 (82.95 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 3.916 (10.64 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 914 (2.48 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 36
Αριθμός παικτών σε φυλές: 310
Συνολικοί πόντοι: 53.567.846 (145.565 ανά παίκτη, 6.753 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.063.283.927
 • 1.066.556.212
 • 940.693.596
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 21,270 εκατ.
 • 15,431 εκατ.
 • 8,143 εκατ.
 • 1,604 εκατ.
 • 3,796 εκατ.
 • 3,504 εκατ.
 • 470.513
 • 230.330
 • 1.078
 • 2.793
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 57799
 • 41933
 • 22128
 • 4358
 • 10314
 • 9523
 • 1279
 • 626
 • 3
 • 8
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2682
 • 1945
 • 1027
 • 202
 • 479
 • 442
 • 59
 • 29
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: ancestor
Νεότερη φυλή: Zzzzzz

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 02:39