Κόσμος 41 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 270
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.957 (29.47 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.808
Χωριά βαρβάρων: 1.149
Χωριά με bonus: 363
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 262 ημέρες
Χρήστες on-line: 5
Αριθμός μηνυμάτων: 98.850 (366.11 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 29.106 (107.80 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.862 (10.60 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.149 (4.26 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 31
Αριθμός παικτών σε φυλές: 232
Συνολικοί πόντοι: 61.491.537 (227.746 ανά παίκτη, 7.728 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.051.596.742
 • 1.110.152.064
 • 923.592.373
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 21,609 εκατ.
 • 15,707 εκατ.
 • 10,745 εκατ.
 • 1,529 εκατ.
 • 5,198 εκατ.
 • 3,602 εκατ.
 • 655.329
 • 268.759
 • 866
 • 2.412
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 80034
 • 58172
 • 39797
 • 5662
 • 19252
 • 13343
 • 2427
 • 995
 • 3
 • 9
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2716
 • 1974
 • 1350
 • 192
 • 653
 • 453
 • 82
 • 34
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: ancestor
Η νεότερη φυλή: YOLO

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 06:59